האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
זכויותיך כמטופל
זכויותיך כמטופל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכויותיך כמטופל

מה עליך לדעת:

• לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב תוך שמירה על כבודך ופרטיותך ככל האפשר.
• לנוכחות אדם נוסף במהלך בדיקה גופנית ובהתאם לתנאים המקובלים בבית החולים.
• לדעת את שמו, מקצועו, ותפקידו של המטפל בך.
• לקבל הסבר על מחלתך, על הטיפול המוצע לך כולל התועלת הצפויה והסיכונים האפשריים של הטיפול ואפשרות טיפול חלופי
• למנות בכתב נציג מטעמך שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומך לטיפול רפואי בתנאים שתקבע/י.
• לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך, לרבות קבלת העתק, ובכפוף לשיקול דעת המטפל ובהתאם לנהלים המקובלים בבית החולים.
• להשיג ביוזמתך, על חשבונך ואחריותך ובתאום עם הצוות המטפל, חוות דעת נוספת.
• לדעת שיעשה ככל שניתן על פי דין שהמידע הקשור במצבך הרפואי ובטיפול בך ישמר בסודיות.

מה אנו מצפים ממך
• לספק לצוות המטפל בך במידת האפשר מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי כולל מסמכים הנוגעים בכך.
• לידע את הצוות המטפל בך על כל שינוי שחל במצבך.
• להציג שאלות לצוות המטפל בך ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול.
• לתת בהסכמתך או הסכמת נציג מטעמך לטיפול הרפואי המוצע לך.
• הסכמתך, מרצונך החופשי היא תנאי לטיפול פרט למקרים שבהם לא ניתן בשל מצבך לקבל את הסכמתך מדעת.
• לנהוג בהתאם לנהלי/כללי בית החולים ובכללם: שעות ביקור, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש בית החולים.
• על פי חוק, אין לעשן בתחום בית החולים.
• לשמור על זכותם כבודם ורכושם של המאושפזים האחרים בבית החולים.
• להשתחרר מבית החולים לאחר שהרופאים קבעו שהטיפול הרפואי הסתיים, לפנות לרופא מטפל בקהילה עם מכתב השחרור שקבלת וזאת כדי לשמור על רצף הטיפול הרפואי.